CALL FOR SPONSORS

Agília Conference je prvá Česko – Slovenská medzinárodná konferencia o agilných metodikách. Jej účel je propagácia využitia agilných metodík v prostredí IT priemyslu v Čechách a na Slovensku. Jej úzke zameranie na vybranú tému a vlastný exkluzívny obsah, ju robí unikátnou. Radí sa tak medzi 10 najlepších konferencií v Európe, na ktoré sa oplatí ísť. Cieľom konferencie je ukázať, čo je to agilita, prečo sa používa v znalostnom priemysle, aké sú výhody a ako zaviesť potrebné zmeny do organizácie. Chceme prezentovať, ako profitovať z agilných techník, pri vývoji softvéru, správe znalostí, v obchode, alebo pri riadení organizácie. A súčasne poodhaliť nové trendy a pohľady, ktoré s agilitou súvisia, a o ktorých by manažéri mali vedieť – riadenie inovácií, financií, prevádzky, návrhov produktov a služieb. Chceme prispieť k výmene skúseností, znalostí a tiež prezentovať nové technické zručnosti. Dôležitá súčasť konferencie je networkingová časť: umožňuje návštevníkom odbornú diskusiu alebo získanie nových obchodných partnerov. Polohou uprostred Česko – Slovenska spájame komunitu na väčšom území.

Aj pre rok 2013 chceme pripraviť atraktívny program – prezentácie známych a populárnych agilistov, skúsenosti užívateľov a prípadové štúdie, nové trendy a zatiaľ menej známe techniky, pracovné skupiny, workshopy, diskusie a odchýlky. Nosnou témou bude „Tri tváre agility – vývojári, manažéri a zákazníci.“ Do diskusií chceme zapojiť všetkých: vrcholový a líniový manažment, projektový manažment, vývojárov, testerov ale aj zákazníkov. Pozývame aj Vás, aby ste nám pomohli túto konferenciu uskutočniť. Váš finančný príspevok pomôže posunúť IT komunitu znovu o malý krok k modernizácii.

Nemáme sponzorské kategórie. Stretneme sa s Vami a podľa Vašich možností a očakávaní spoločne navrhneme sponzorský balíček na mieru. Balíček môže obsahovať napr.:

  • Všeobecný sponzoring
  • Sponzoring Networkingového večera
  • Sponzoring Caffe & Lunch

Kontaktujte nás a vyžiadajte si ďalšie informácie. Pošlite nám správu!

Prihlásenie prezentácií

Implementovať agilitu do organizácie neznamená len niečo pre vývojárov a niečo, čo robíme len niekedy a selektívne. Podľa nášho názoru je agilita proces zmeny hodnôt, ktorý má dopad na celú organizáciu a jej rôzne záujmové strany. Agilita je o komunikácii. Agilita je o zákazníkoch. Agilita je o spoločnom učení sa.

“Čo je v tom pre mňa?”, môžeme často počuť od manažérov, vývojárov alebo aj zákazníkov. Na konferencii Agilia Conference chceme diskutovať vplyv komunikácie na spôsob tvorby hodnoty. Pozývame Vás, aby ste sa podelili s nami o Vaše skúsenosti. Vystúpte na konferencii s Vašou prezentáciou, workshopom, úspešným príbehom, prípadovou štúdiou alebo ukážkou. Vítame interaktívne prezentácie alebo mikro-workshopy. Zapojte sa formou lightning talk. Podeľte sa o Vaše osobné skúsenosti s ostatnými.

Ukážte nám, z pohľadu manažmentu:

• Ako urobiť agilnú transformáciu (agilnú zmenu v korporácii), a aké sú praktické kroky k implementácii agility.

• Aké sú výhody agilného prostredia, prečo by sme sa mali zmeniť?

• Prípadové štúdie úspešnej transformácie, ako to vyzerá ak pracujeme v agilnej organizácii.

• Komunikačné techniky – koučing (workshop, jednoduché stretnutie s ukážkou) a práca so zamestnancami.

• Ako agilná organizácia pristupuje k inováciám, vývoju nových produktov, organizačnej štruktúre, firemnej kultúre a starostlivosti o zákazníkov.

• … a aká dôležitá je komunikácia.

Ukážte nám, z pohľadu zákazníka:

• “Ako zapojiť zákazníkov?” – Skúsenosti alebo úspešné príbehy so zapojením zákazníka.

• Čo by mohli zákazníci získať, ak by pristúpili na agilné postupy? Prípadové štúdie – jednoducho, ako to bolo predtým a čo máme teraz.

• Ako špecifikovať požiadavky tak, aby im vývojári rozumeli? Čo ste museli zmeniť?

• Ako pracovať so zákazníkmi tak, aby prínos pre nich bol čo najväčší? Čo sme sa pritom naučili?

• … a aká dôležitá je komunikácia.

Ukážte nám, z pohľadu vývojárov, Scrum Mastrov a koučov:

• Ako zapojiť vývojárov? Ako s nimi pracovať?

• Ako intenzívna tvorba doménovej znalosti pomáha rozvinúť agilitu? Inšpirácia.

• Ako pracovať so zákazníkmi a ako im porozumieť?

• Ako spolupracovať efektívne medzi sebou?

• … a aká dôležitá je komunikácia.

Doplnky programu: Odchýlky

Priestor pre zdieľanie nápadov a skúseností a tiež pre inšpiráciu.

Rôzne témy:

• Demonštrácia produktov vyvinutých agilnými tímami a organizáciami, a ako agilita prispela produktovému úspechu.

• Demonštrácia produktov, ktoré uľahčujú život agilným tímom.

• Start-upové organizácie, kde agilita prispela k prežitiu a rastu.

A rôzne formáty

• Praktické ukážky techník, ktoré pomáhajú s komunikácou v tímoch.

• Pol dňové alebo celodenné workshopy.

Ak máte vhodnú prezentáciu a nápady, alebo len otázky, dajte nám vedieť. Pošlete nám zprávu!

Pošlete nám zprávu