STAŇTE SE SPONZOREM

Agilia Conference je Středoevropská konference o agilních metodikách, která se postupně stala důležitou akcí v regionu. Jejím posláním je propagovat využití agilních technik v technologickém průmyslu. Její úzké zaměření na vybraná témata a privátní exkluzivní obsah ji dělají jedinečnou. Řadí se mezi 10 nejvýznamněj­ších konferencí v Evropě, na které se vyplatí jít. Náš cíl je ukázat, co je to agilita, proč se používá v znalostním podnikání, jaké přináší výhody a jak implementovat potřebné změny do organizace. Chceme ukázat, jak profitovat z agilních technik, v softwarovém vývoji, v řízení znalostí, v obchodu anebo v managementu organizace. Dále pak současně chceme odhalit nové trendy a pohledy, které jsou s agilitou spojené, a o kterých by manažeři měli vědět – řízení inovací, financí, provozu, návrhu nových produktů a služeb a především řízení lidí. Chceme přispět k výměně zkušeností a znalostí a prezentovat nové profesní zručnosti. Důležitou součástí konference je networking: umožňuje návštěvníkům expertní diskuse anebo získání nových obchodních partnerů. Umístněním uprostřed Česko-Slovenska propojujeme komunitu na rozsáhlém území.

Také pro rok 2014 plánujeme připravit atraktivní program – prezentace největších myslitelů agilního světa, zkušenosti uživatelů a případové studie, nové trendy a dosud neobjevené praktiky, pracovní skupiny, workshopy, diskuse a odbočky. Zvláštní kategorii tvoří exklusivní obsah – lidé z první linie, které jsme objevili, protože mají co říct. Téma konference bude „Implementace Agile – výkonnost, inovace a kvalita dodávky“. Do diskusí chceme přizvat všechny: vrcholový a liniový management, projektový management, ředitele financí a lidských zdrojů, vývojáře, testery a také zákazníky. Všechny příspěvky jsou kontrolované tak, aby byla zaručena odborná erudice.

Zveme Vás, abyste nám pomohli tuto konferenci uskutečnit. Váš finanční příspěvek nám pomůže posunout technologickou komunitu o další krůček směrem k modernizaci.

Nemáme sponzorské kategorie. Setkáme se s Vámi a dle Vašich možností a očekávání společně nevrhneme sponzorský balíček na míru. Balíček může obsahovat např.:

  • Obecný sponzoring
  • Sponzoring Networkingového večera
  • Sponzoring Caffe & Lunch

Kontaktujte nás a vyžádejte si další informace. Pošlete nám správu!

Přihlášení prezentací

Implementovat agilitu do organizace neznamená pouze něco pro vývojáře a něco, co děláme pouze někdy a selektivně. Dle našeho názoru je agilita proces změny hodnot, který má dopad na celou organizaci a její různé zájmové strany. Agilita je o komunikaci. Agilita je o zákaznících. Agilita je o společném učení se a spolupráci.

„Co je v tom pro mne?“, slyšíme často od manažerů, vývojářů anebo zákazníků. Na konferenci „Agilia Conference“ chceme diskutovat, jaký má vliv implementace agilních postupů na výkonnost organizace, inovace a trvale udržitelnou kvalitu dodávky. Zveme Vás, abyste se s námi podělili o Vaše zkušenosti. Vystupte na konferenci s Vaší prezentací, workshopem, úspěšným příběhem, případovou studií anebo ukázkou! Vítáme interaktivní prezentace anebo mikro-workshopy. Zapojte se formou lightning talku. Podělte se o Vaše osobní zkušenosti s ostatními.

Ukažte nám, z pohledu managementu

• Jak provést agilní transformaci (agilní změnu v korporaci), a jaké jsou praktické kroky k implementaci agility.

• Jaké jsou výhody agilního prostředí a proč bychom se měli změnit.

• Případové studie úspěšné transformace – Jak to vypadá, když pracujeme v agilní organizaci.

• Komunikační techniky – koučing (workshop, jednoduché setkání s ukázkou) a práce se zaměstnanci.

• Jak agilní organizace přistupuje k inovacím, k vývoji nových produktů, k organizační struktuře, firemní kultuře a starostlivosti o zákazníky.

• … a jak důležitá je spolupráce.

Ukažte nám, z pohledu zákazníka

• „Jak zapojit zákazníky?“ – Zkušenosti anebo úspěšné příběhy se zapojením zákazníka.

• Co by mohli zákazníci získat, když by přistoupili na agilní postupy? Případová studie – jednoduše, jak to bylo předtím a co máme nyní.

• Jak specifikovat požadavky tak, aby jim vývojáři rozuměli? Co jste museli změnit?

• Jak pracovat se zákazníkem tak, aby přínos pro ně byl co největší? Co jsme se při tom naučili?

• … a jak důležitá je spolupráce.

Ukažte nám, z pohledu vývojářů, ScrumMastrů a koučů

• Jak zapojit vývojáře? Jak s nimi pracovat?

• Jak intenzivní tvorba doménové znalosti pomáhá rozvíjet agilitu? Inspirace.

• Jak pracovat se zákazníkem a jak mu porozumět?

• Jak spolupracovat efektivně mezi sebou?

• … a jak důležitá je spolupráce.

Doplňky programu: Odchylky

Prostor pro sdílení nápadů a zkušeností a také pro inspiraci.

Různá témata:

• Demonstrace produktů vyvinutých agilními týmy a organizacemi, a jak agilita přispěla k úspěchu produktu.

• Demonstrace produktů, které ulehčují život agilním týmům.

• Start-up-ové organizace, kde agilita přispěla k přežití a k růstu.

A různé formáty

• Praktické ukázky technik, které pomáhají s komunikací v týmech.

• Půl denní anebo celodenní workshopy.

Jestli máte vhodnou prezentaci a nápady, anebo jen otázky, dejte nám vědět. Pošlete nám správu!

Pošlete nám zprávu