Divya Ganesh

Divya Ganesh

Vlastník produktu, Application Development Team, Management Consulting Company, Indie

Akt jemné balance -> Vlastník produktu na visuté hrazdě

Jedna z výzev přechodu z vodopádového modelu vývoje na agilní způsob přemýšlení přichází s rolí lídra v samo-organizujících se týmech. Mnoho vlastníků produktů zachází do extrému odmítání jakéhokoliv vlivu na vývojové týmy. Jiným zůstává pořád mnoho z jejich původního manažerského stylu “příkazového řízení”, a proto selhávají při pomáhání odkrývat kreativitu a produktivitu samo-organizujících se týmů. Aby se tomu předešlo, řízení samo-organizujícího se týmu musí být aktem jemné balance. V přednášce se podělíme s našimi zkušenostmi, jak jsme se naučili udržovat vhodnou úroveň vlivu na naše týmy, a to bez omezení jejich nezávislosti.

O Divyi Ganesh

Jako inženýr Divya absolvovala manažerský program v Business Management na Indickém institutu managementu v Kalkatě.

Divya má téměř 11 let zkušeností v softwarovém průmyslu a pracovala pro široké spektrum různých klientů v různých částech světa. Žila a pracovala v Indii a Spojených státech, co jí umožnilo získat zkušenost s různými kulturami a komunikovat s lidmi rozdílných kulturních prostředí.

V podstatě se cítí být technoložkou. Pracuje 7 let jako programátorka v Java a J2EE, ale postupně se posouvá víc k managementu, protože lidé a vztahy mezi nimi ji začali zajímat víc. Pracovala jako projektová manažerka v tradičním vodopádovém modelu, a později se přesunula do pozice vlastníka produktu. Za posledních 1,5 roku vedla 4 delší i kratší projekty a stala se advokátkou agilních metodik.

Zajímají ji produkty, které pomáhá vytvářet, a také lidé, kteří je tvoří. Nejvíc ji zajímají oblasti analýzy a prioritizace. Věří, že nejlepší práci dokážou udělat nejlepší týmy a každý tým může být vychovávaný k tomu, aby se stal nejlepší pomocí efektivní komunikace.

Divya byla organizátorkou a přednášející na AIM Conference 2012.