Jan Verner

Jan Verner

DEMO ROOM
Head of R&D department in Siemens, Czech Republic

Team Foundation Server

Prezentace Team Foundation Serveru a jeho použití v našem oddělení v Siemens. Stručně představíme historii nástroje, zaměříme se na současný stav a výhody TFS a skončíme jeho stručným porovnáním s jinými nástroji. Dále pak ukážeme odlišnosti verze TFS 2012, a to včetně ukázek na praktických příkladech. Spolupřednášející: Jiří Pokorný.

O Janu Vernerovi

Jan je odpovědný za sedm agilních softwarových projektů v oblasti inteligentních dopravních systémů