Jiří Pokorný

Jiří Pokorný

DEMO ROOM
Developer, Trainer, and agile Coach in Siemens, Czech Republic

Team Foundation Server

Prezentace Team Foundation Serveru a jeho použití v našem oddělení v Siemens. Stručně představíme historii nástroje, zaměříme se na současný stav a výhody TFS a skončíme jeho stručným porovnáním s jinými nástroji. Dále pak ukážeme odlišnosti verze TFS 2012, a to včetně ukázek na praktických příkladech.

O Jiřím Pokorném

Organizuje komunitní prezentace pro Windows User Group v ČR.