Tom Gilb

Tom Gilb

Lecturer, consultant and writer, author of the book Competitive Engineering, the „gandfather“ of evolutionary software development, USA & Norway

Value-Driven Development: Principles and Values.

Využití měřitelné hodnoty pro řízení softwarových projektů. Je úlohou managementu doručit hodnotu zájmovým stranám, a to s omezenými zdroji. Jak bychom mohli porozumět a definovat, co si jednotlivé zájmové strany cení? V této prezentaci představíme Competitive Engineering Process (EVO) a jeho využití pro identifikaci hodnoty, prioritizaci, vývoj řešení a měření dopadů. Z hlediska projektů se naučíme, jak připravit projekt pro vývoj ve Scrumu, jak definovat cíle projektu a jak vytvořit rozhodovací kritéria pro prioritizaci požadavků. A nakonec ukážeme, jak se systematicky přesunout z požadavků na funkce řešení na kvalitativní požadavky produktu a proč je to důležité.

O Tomu Gilbovi

Tom je autor devíti knih a stovek článků. Jeho poslední kniha „Competitive Engineering“ je popisuje definování požadovaných záměrů. Jeho nápady na správu požadavků tvoří základ pro CMMI úroveň 4 (kvantifikace, jak ji původně vyvinulo IBM v roce 1980). Napsal také „Principles of Software Engineering Management“ (1988, v roce 2006 proběhlo 20. vydání), a „Software Inspection“ (1993, dnes 14. vydání). Obě knihy jsou skutečně knihy pro systémové inženýrství maskované jako software. Jeho poslední knihou je „'Competitive Engineering: A Handbook for Systems Engineering, Requirements Engineering, and Software Engineering Management Using Planguage”, vydanou nakladatelstvím Elsevier-Summer v roce 2005.

Tom je uznávaný jako zakladatel a hlavní tahoun několika technických disciplin, jako jsou “softwarové metriky”, a “evoluční projektový management”. Je také inovačním pionýrem v inspekcích a vynálezce plánovacího jazyka Planguage. Je přímo uznán jako ideový zdroj pro některé části agilních metod a extrémního programování (především inkrementální cykly). Tom a jeho syn Kai vyvinuli svou vlastní proces agilní inspekce a agilního evolučního projektového managementu, které se s úspěchem používají u jejich klientů.

Tom dále poskytuje bezplatná školení a konzultace po celém světě především rozvojovým krajinám (například Indie, Čína, Rusko), obranným organizacím (Velká Británie, USA, Norsko, NATO) a charitativním organizacím (Norská křesťanská pomoc a další). Jako učitel působil na desítkách univerzit včetně U. C. Berkeley, Stanford, Seattle University, London School of Economics, University of Oslo, Technical University of Trondheim, TU Munich, Tampere and Helsinki Technical Universities, University of San Luis Obisbo a The International Institute of Information Technology IIIT Bangalore.

Workshop: Evolutionary Project Management – EVO v sekci Program