Zsolt Zsuffa

Zsolt Zsuffa

Software Architect, IT Codex Ltd., Hungary

Next Steps Toward Business Activity – Business Model Driven Development

Agilní softwarový vývoj je od počátku o byznys agilitě. Jim Highsmith řekl: “Agilita je schopnost vytvářet a současně reagovat na změny, aby byl dosažen zisk v turbulentním podnikatelském prostředí”. V posledním desetiletí pod praporem agilního vývoje software bylo vyvinuto několik tuctů nových revolučních myšlenek, mezi nimi: extrémní programování, Scrum, Test Driven Development, Lean, Kanban a mnoho dalších. Všechny tyto koncepty se ukázaly být užitečné pro zvýšení produktivity softwarového vývoje a jeho předvídatelnosti. V dnešním světě, od malých start-upů po velké mezinárodní korporace, všichni praktikují různou podmnožinu z těchto technik. Na rozdíl od faktu, že průmysl softwarového vývoje vytvořil ohromné množství znalostí ve všech těchto oblastech, celkově agilní hnutí nezvýšilo byznys agilitu tak, jak se původně předpokládalo. Jestli budeme hledat příčinu tohoto zklamání, najdeme 4 základní disfunkčnosti:

  1. Kontextem agilních metodik (XP, Scrum) pro podniky byl projekt, a je těžké se zbavit tohoto pohledu.
  2. Jsou přehlíženy propojení a vazby různých agilních metodik – APM, DDD, TDD, CI.
  3. Transformace byznys nápadu do funkčního software je pořád neefektivní.
  4. Silná vazba mezi předcházejícími body a podnikovou architekturou je zanedbaná.

Business Model Driven Development se pokouší zlepšit kohezi různých agilních technik jejich rozšířením vývoje software na celý podnik. Základní myšlenkou BMDD je využití informace obohacené o doménový a byznys model, která:

• Pomáhá vyvinout všudypřítomný jazyk použitelný pro všechny zúčastněné strany • Podporuje definici user story • Poskytuje kontext pro akceptační testování • A je přímo implementovatelná

O Zsoltovi Zsuffovi

Zsolt je softwarový architekt a ředitel společnosti IT Codex. Specializuje se na vývoj, plánování a modelování komplexních objektově orientovaných softwarových systémů. Motivací je pro něj hledání metod pro efektivní vývoj software. Proto se také v posledních létech zaměřil na agilní softwarové metodiky. Do maďarských a evropských projektů zaváděl metodiku Rational Unified Proces (RUP), dále některé elementy agilního modelování a extrémního programování. Při řízení náročných projektů pro klienty získává znalosti a zkušenosti v oblasti uživatelské použitelnosti a zavádění agilních postupů. Tyto znalosti aplikuje při poskytování pokročilých konzultačních služeb. Následně své zkušenosti, získané na vývojových projektech a při konzultacích, sdílí ve svých vzdělávacích aktivitách a školeních. Je aktivním organizátorem a účastníkem programů pro odborníky v maďarské profesní komunitě. Kromě toho je zakladatel maďarské Asociace agilních softwarových vývojářů.