Management 3.0

Agile Management and Leadership

23

march
2011

Brno

czech
republic

09:10 - 09:55
 
Jurgen Appelo
Jurgen Appelo
Keynote Speaker, Nizozemí

Jurgen je spisovatel, školitel, podnikatel, vývojář, manažer, bloger, … jednoduše Holanďan. Věnuje vývoji inovativních kurzů, knih a originálního obsahu. Píše populární blog www.noop.nl se zaměřením na řízení vývoje, softvérové inženýrství, podnikání a teorii komplexnosti. Je autorem knihy Management 3.0: Leading Agile Developers, Developing Agile Leaders kde popisuje úlohu managementu v agilních organizacích. Má zkušenosti s vedením hordy 100 vývojářů, manažerů vývoje, projektových manažerů, business konzultantů, servisních manažerů a klokanů, kterých někdy náhodou přijal do práce. Vystudoval softvérové inženýrství na univerzitě v Delftu.

Je management nepřítel Agile?

Management je při implementaci agilního vývoje software častokrát opomíjen. Typické zprávy jsou, „Samo-organizující se týmy nepotřebují management“, a „Management je překážka“ anebo „Manažeři jsou kuřata“. Naneštěstí, tyto zprávy mezi manažery dobře neprodávají. Ale jsou to právě manažeři, kteří budou platit účet za trenéry a školitele agilních metodik. K dispozici je dnes více než sto knih pro agilní vývojáře a projektové manažery, ale jenom málo pro agilní manažery a lídry. Když organizace adoptuje agilní způsob vývoje software, tak se nejenom vývojáři a projektoví manažeři potřebují naučit nové postupy. Manažeři vývoje a týmoví lídři se také musí naučit změnit přístup k vedení a řízení organizací.

Několik studií ukázalo, že management je největší překážkou při přechodu na agilní vývoj software. Manažeři se potřebují naučit, jaká je jejich nová role ve vývoji software v 21. století a jak vytěžit z Agile co nejvíc.

10:05 - 10:50
 
Maciej Glowa
Nokia Siemens Networks, Polsko

Maciej má zkušenosti jako vývojář a technický leader v sektorech IT a Telco. Od roku 2009 se podílí na agilní transformaci Nokia Siemens Networks LTE R&D. V současnosti pracuje jako Product Owner proxy zodpovědný za jeden z projektů který využívá agilních metodik. Maciej získal titul inženýr se zaměřením na výpočetní techniku na Wroclawské technologické univerzitě (Počítačové sítě a systémy) a diplom na Wroclavském bankovním institutu v projektovém řízení. Maciej je certifikovaný Scrum Master.

10:05 - 10:50
 
Krystian Chwalisz
Nokia Siemens Networks

Krystian má zkušenosti jako softwarový inženýr, liniový manažer a projektový manažer v IT & Telco. Od roku 2003 pracuje u Nokia Siemens Networks (Předtím Siemens Communications). Od roku 2009 je zapojený do agilní transformace NSN LTE R&D, v současnosti jako oblastní manažer pro požadavky (Product Owner). Krystian získal titul inženýr na Wroclawské technologické univerzitě a MBA na Wielkopolska Business School/Nottingham Trent University. Je také certifikovaný Scrum Master.

Measurements in Agile

Maciej a Krystian se ve své přednášce zaměří na některé aspekty agilní transformace společnosti Nokia Siemens Networks. Budou si všímat problémy, které přináší implementace agilních metodik ve velké společnosti na příkladu oddělení NWS LTE R&D. To obsahuje:

  • Liniová organizace vs. Projektová organizace pracující v agilním režimu
  • E2E zodpovědnost za dodání potenciálně hotového produktu
  • Škálování SCRUM

11:00 - 11:45
 
Mette Gjertsen
Mette Gjertsen
Projektová manažerka v SPK, Norsko

Mette nastoupila jako zaměstnanec do Norského penzijního fondu veřejných zaměstnanců (SPK) v roce 1993. Prvních 7 let jako vývojář systémů a posledních 10 let jako projektový manažer. Za poslední více než 3 roky je jedním z nejdůležitějších lidí při implementaci agilního vývoje v SPK a je projektovou manažerkou pro 100 lidí v Scrum týmech projektu PERFORM. Vystudovala na Bergen Technical College a University of Oslo se zaměřením na vývoj systémů.
stáhnout přednášku

Jak rozjet multi-týmový projekt – zkušenosti z PERFORM

Jak se chovat v roli Product Owner a prioritizovat 12 scrum-týmů? Jak nasměrovat 12 týmů na společný cíl bez toho, aby mezi nimi vznikaly kolize? Jak řídit kvalitu a jak definovat "hotovo"? V přednášce se dozvíte toto všechno a také relevantní technické informace – kontinuální integrace, testovací prostředí, refaktoring a technický dluh.

Norský penzijní fond veřejných zaměstnanců implementuje nový projekt pro každoroční výpočet a výplatu důchodů v objemu 15 miliard norských korun (přibližně 2,5 miliardy dolarů). Projekt trvá už tři roky a bude dokončen v Prosinci 2011. Na projektu pracuje 160 lidí na plný úvazek – z toho více než 100 ve Scrum týmech. Doteď se odpracovalo na vývoji systému více než 500.000 projektových hodin. Rozpočet na projekt je 1 miliarda norských korun (170 milionů dolarů).

11:45 - 12:15
Coffe Break
 
12:15 - 13:00
 
Jani Kylmäaho
Senior Expert Dev. Center NLS, Finsko

Jani pracuje v NLS (Národní zeměměřičský a katastrální úřad) ve Finsku 2 roky a má 6 let zkušeností s projektovým managementem. Projekt Geoportálu ve Finsku, který Jani vede, je první softvérový projekt v NLS, který používá metodiku SCRUM a současně externí zdroje. Jani vystudoval geografii se zaměřením na Geografické Informační Systémy (GIS) a má certifikaci projektového manažera IPMA úroveň C.
stáhnout přednášku

Finský zeměměřičský a katastrální úřad (NLS)

Finský zeměměřičský a katastrální úřad (NLS) odpovídá za většinu mapových podkladů a správu registru nemovitostí ve Finsku a má početný interní vývojový tým čítající 120 odborníků.

Jani ve své přednášce ukáže výzvy, kterým v NLS čelili při tradičním způsobu vývoje softwaru a také proč nakonec povolali agilní metodiky řízení ke své záchraně.

Nebylo však vůbec jednoduché čelit komplexnosti tendrové legislativy a současně převládající firemní kultuře v NLS. V souladu s direktivou INSPIRE a národní legislativou, NLS vyvíjí Finský národní geoportál Paikkatietoikkuna.fi (v překladu “okno do polohových dat”). Pilotní projekt byl zahájen v roce 2009 a první publikovaná verze byla vyvinutá multinárodní vývojářskou společností pomocí tradičních vodopádových projektových technik.

Jak projekt postupoval, začalo být zřejmé, že hlavně webový vývoj, který je postavený na nejnovějších technologiích a nástrojích open source a které se velice rychle rozvíjí, je těžké anebo dokonce neúčelné plánovat a navrhovat všechnu funkcionalitu dopředu. Navíc, požadavky z direktivy INSPIRE se opakovaně měnili v průběhu vývoje. Tradiční vodopádový přístup k řízení projektů se může výrazně prodražit, protože dodavatelé softwaru často účtují poplatky za změnové požadavky nejenom při změně zadání, ale také při každé byť jen nepatrné úpravě.

Ve Finsku, a pravděpodobně také v dalších krajinách Evropské unie, jsou zákony o zadávání veřejných zakázek pro softwarový vývoj interpretovány chybně. To dělá použití agilních metodik prakticky nemožné. Jak se postupně ukázalo, zákon o zadávání veřejných zakázek může být naplněn.

Portál Paikkatietoikkuna.fi byl označen jako výrazný úspěch také mimo NLS. Portál získal ocenění v soutěži Quality Innovation pro rok 2010 v kategorii veřejného sektoru a neziskových organizací, kterou pořádá Excellence Finland.

13:00 - 13:15
 
Jan Valdman, Ph.D.
Jan Valdman, Ph.D.
DNS a.s. Česká Republika

Jan Valdman vystudoval informatiku na Západočeské univerzitě, kde získal později i doktorát. Oblastí vývoje software se zabývá cca 15 let; během této doby vystřídal role administrátora, programátora, analytika, konzultanta, architekta, projektového manažera a zastával i další obchodně-technické pozice na straně dodavatele, implementujícího týmu i zákazníka. V posledních letech se zabývá především metodickou stránkou věci a agilní metody chápe jako trend, který se postupně dostává do podnikové praxe. V současné době pracuje ve společnosti DNS, kde má na starost softwarové produkty IBM.

Agilní development v pojetí IBM

Doba, kdy byla IBM známá jako dodavatel robustní až těžkopádné rigorózní metodiky RUP jsou již dávno historií. V posledních letech naopak IBM prostřednictvím týmové platformy Jazz intenzivně podporuje nasazování agilních metodik do korporátního prostředí. V krátkém příspěvku se podíváme na metodický a filosofický postoj IBM k agile a na již třetí vydání populárního nástroje Rational Team Concert, který lze provozovat například i ve SCRUM režimu.

13:15 - 14:15
Oběd
 
14:20 - 15:05
 
Jarkko Kailanto
Jarkko Kailanto
Nokia Siemens Networks, Finsko
 

Jarkko začínal kariéru v R&D jako vývojář, potom se posunul do projektového řízení jako projektový manažér aby se později stal Scrum Master, Product Owner a kouč agilních technik. Jarkko se věnuje agilním technikám 3 a půl roku. V této době jeho organizace Nokia Siemens Networks procházela agilní transformací. Jarkko zde působil jako kouč agilních technik na úrovni týmů a také organizace a pomáhal najít vhodnou agilní metodu pro příslušnou situaci. Jarkko vystudoval softvérové inženýrství na univerzitě Tampere University of Technology, kde také získal titul magistr.
stáhnout přednášku

Chci jít směrem k Agile. Kde to je?

Jarkko z Nokia Siemens Network řekne o tom, jaké byly cíle pro agilní transformaci jeho oddělení před třemi lety, kdy agilní transformace v Nokia Siemens Networks začínala, a také jaké metody se vybrali k naplnění těchto cílů. Dále přiblíží, jak se tyto metody v praxi osvědčili a co by dnes dělali jinak.

Tato prezentace je pro manažery a další procesně orientované pracovníky, kteří rozhodli o potřebě zlepšit metody pro vývoj softvéru, a kteří se začali zajímat o Agile, ale neví kde a jak začít se změnami. Dnes je k dispozici množství různých metod, které se nazývají agilní. Tyto metody by se měli používat podle toho, jaké cíle chceme dosáhnout.

15:15 - 16:00
 
Michal Vallo
Michal Vallo
CEO v Aguarra, Česká republika

Michal je jedním z prvních SCRUM Masterů v České republice a jediný Certified Scrum Professional, zakladatel agilní komunity a organizátor systému vzdělávání agilních týmů. Zkušenosti získal v různých manažerských pozicích v ČR a v zahraničí. Naposledy působil jako výkonný ředitel společnosti Actum, ve které se věnoval aplikaci agilních postupů při řízení firemní kultury. Vystudoval universitu v Žilině, obor elektro. MBA se zaměřením na řízení inovací získal na Open University Business School v Milton Keynes.
stáhnout přednášku

Kulturní odlišnosti při vytváření agilních lídrů v ČR, zkušenosti a čísla

Kulturní odlišnosti, právní prostředí a vzdělávání mají významný vplyv na adopci agilních metodik a vychovávání lídrů. Michal ukáže, jaké jsou principy, ze kterých agilní řízení vychází a proč je jejich implementace v ČR obtížná. Ukáže také příklady, kde se implementace povedla.

16:00 - 16:15
Coffe Break
 
16:15 - 17:00
 
Christoph Weiss
Christoph Weiss
Agilní kouč v Allianz, Německo

Christoph je certifikovaný Scrum Professional. Vystudoval výpočetní techniku na Univerzitě ve Stuttgartu se zaměřením na softvérové systémy. Později pracoval pro několik společností ve finanční sféře, kde využíval svých znalostí softvérového inženýrství v různých pozicích. To mu umožňuje nabídnout široké spektrum teoretických a praktických znalostí. Od roku 2002 pracuje pro Allianz a od roku 2007 je trenérem agilních metodik a kouč v centru Allianz v Německu.
stáhnout přednášku

16:15 - 17:00
 
Simon Roberts
Simon Roberts
Agilní kouč v ScrumCenter, Německo

Simon je Scrum kouč a certifikovaný Scrum trenér z Berlína. Je partnerem a spoluzakladatelem mnichovské agilní konzultační společnosti ScrumCenter GmbH.

Ohlédnutí se po 4 agilních rocích v Allianz

Dieter a Simon představí, co se podařilo, co se nepodařilo a kam směřuje vývojové oddělení pojišťovny Allianz v Německu. Zájemci se dovědí, jak začínala implementace SCRUM a s jakými problémy se potýkali vývojové týmy a řídící tým při zavádění SCRUMu do rozsáhlé organizace.

© 2011 Aguarra, s.r.o.